Verksamhetsberättelse

Varje år ger institutet ut en verksamhetsberättelse. Den redovisar våra olika aktiviteter och seminarier.

Alla verksamhetsberättelser finns här i pdf-format.

År 2018

År 2017