Stadshistoriska nämnden

Verksamheten och utvecklingen granskas av en särskild nämnd, stadshistoriska nämnden. Nämnden har sju ledamöter. Av dessa nomineras samtliga för en tid på tre år.

Fördelningen av antal ledamöter i nämnden sker enligt följande:

  • fyra ledamöter fördelas av styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting,
  • två ledamöter fördelas av Stadshistoriska samfundet,
  • en ledamot fördelas av Stockholms universitet.

Nämndens medlemmar

Ordförande

Ingemar Josefsson, före detta borgarråd

Vice ordförande

Björn Kullander, Sveriges Kommuner och Landsting

Övriga medlemmar

Barbro Blehr, Vice-Dekanus Humanistiska fakulteten, professor i etnologi, Stockholms universitet

Margareta Björk, 1:e vice ordförande i Stockholms stads kommunfullmäktige

Annika Björklund, Filosofie doktor, Riksarkivet

Eva Moberg, Socialdemokraterna, Göteborg

Klas Nyberg, Professor, Centrum för modevetenskap, Stockholms universitet