31 oktober 2018

Seminarieserie, Stockholm skriver historia

”Stockholm skriver historia” är ett samarbete med flera minnesinstitutioner i Stockholm: Stockholmia forskning och förlag, Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet och Centrum för Näringslivshistoria.

Seminarier för stadens ABM-personal (arkiv, bibliotek och museer) och forskare

Vi diskuterar ny forskning och lyfter aktuella frågor om Stockholms historia eller andra frågor i syfte att främja idéutveckling och samverkan med minnesinstitutioner. Vi vill också identifiera angelägna forskningsfrågor. Information publiceras inför varje seminarium

 • Begränsat antal platser.
 • Anmälan krävs.

Information om kommande seminarier

Fakta

Förkortningen ABM står för arkivvetenskap, biblioteks- & informationsvetenskap samt musei- & kulturarvsvetenskap - eller för arkiv, bibliotek och museer, som är de praktiska verksamhetsfält ur vilka ämnena vuxit fram.

ABM-ämnenas gemensamma kärna kan kort beskrivas som studiet av processen: förvärvet, urvalet, ordnandet, beskrivandet, bevarandet, tillgängliggörandet och förmedlingen av information i olika former - information som också i stor utsträckning utgör viktiga delar av vårt kulturarv.Inom de tre ämnena inriktas studiet mot de olika typerna av informationsbärare och mot de lagar, principer, villkor, traditioner och institutioner som är kopplade till respektive verksamhetsfält.Termen ABM började under 1990-talet användas i samband med olika projekt som syftade till praktiskt samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. En användare som söker information om en viss företeelse är ofta angelägen om att få veta allt - oberoende av om informationen råkar finnas i ett arkiv, på ett bibliotek eller på ett museum. Detta kräver åtgärder som underlättar utbyte av information mellan olika ABM-institutioner.Många bibliotek har för övrigt egna arkiv och föremålssamlingar, många arkivinstitutioner egna bibliotek och föremålssamlingar och många museer egna arkiv och bibliotek. När ABM-institutionerna lägger ut sina olika databaser på Internet ökar kraven på standardisering och gemensamma lösningar.

Bloggen Stockholm skriver historia


 • 12. Stockholm på 2020-talet och Stockholmsforskningens framtid
  Den 8 oktober 2019 träffades seminarieserien Stockholm skriver historia i nya Stadsarkivet Liljeholmskajen för att diskutera Stockholmsforskningens framtid – och särskilt dess innehåll under de närmaste tio åren. Inledare var Håkan Forsell, ny professor i Stockholms historia vid Stockholms universitet. Denna bloggtext har skrivits av Mats Hayen, fil. dr och forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Samtalet … Fortsätt läsa 12. Stockholm på 2020-talet och Stockholmsforskningens framtid

 • 11. Digitala modeller
  Ett av de många sätt på vilka Stockholm skriver historia är genom stadens minnesinstitutioner och deras samlingar. Med digital teknik har nya ingångar öppnats till gamla samlingar, vilket gjort det möjligt att analysera samlingarna med hjälp av aktuella frågor och perspektiv. Det elfte frukostseminariet i Stockholm skriver historia hölls på Centrum för Näringslivshistoria den 13 … Fortsätt läsa 11. Digitala modeller

 • 10. Privatiseringens historia
  Seminarieserien Stockholm skriver historia höll på torsdagsmorgonen den 14 mars 2019 sitt tionde frukostseminarium. Mats Hallenberg presenterade sin studie ”Kampen om det allmänna bästa. Konflikter om privat och offentlig drift i Stockholms stad under 400 år.” Boken gavs ut 2018 på Nordic Academic Press. Boken tillkom inom ramen för ett forskningsprojekt som genomfördes tillsammans med Magnus … Fortsätt läsa 10. Privatiseringens historia

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!