12 december 2018

Staden på vattnet 1252-2002

År 2002 firade Stockholm sitt 750-årsjubileum. Tillsammans med dåvarande kommittén för Stockholmsforskning (numera Stockholmia förlaget) skrev institutet jubileumsverket ”Staden på vattnet - Stockholm 1252-2002".

Att Stockholms ”grundande” förläggs till just 1252 beror på en gammal dateringstradition: i augusti det året utfärdade Birger Jarl två dokument utan speciell anknytning till Stockholm men som dock signerades ”datum Stockholm”. Erikskrönikan, som skrevs ungefär 80 år senare tycks bekräfta historien, även om denna krönika som källa inte är helt pålitlig...

...om detta kan ni läsa i en illustrerad krönika i två band över stadens historia från medeltida handelsplats till postmodern stad. Ett standardverk för stockholmare intresserade av Stockholm och dess historia!

  • Första delen omfattar tiden fram till 1850.
  • Andra delen presenterar tre tvärsnitt i utvecklingen från 1850- 2002.

Boken är för närvarande slutsåld, men vi arbetar med en ny upplaga.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!