Bokbeställning

Nedan hittar du de böcker som fortfarande kan beställas från våra olika serier samt uppgifter om deras pris.

Skriv en epost till nils.fabiansson@historia.su.se om du vill beställa en bok.

Studier i stads- och kommunhistoria, i omvänd kronologi.

 

44) Heiko Droste (red.), Städer & kommuner - ett institut firar hundra år! 2019.

Pris 100 kr.

43) Mats Berglund, Lars Nilsson, Per Gunnar Sidén, Svensk stadshistoria - en introduktion. 2019.

Pris 180 kr.

42) Åke Sandström, Skellefteå och Strängnäs. Moderniseringen av två svenska småstäder, 1880-1914. 2018.

Pris: 180 kr.

41) Lars Nilsson & Eric Båve, Krympande orter. Avesta och Söderhamn som postindustriella samhällen. 2016.

Pris: 120 kr.

40) Lars Nilsson & Mats Berglund (red.), Nordiska lokalsamhällen i möte med globaliseringen 1950–2010. 2015.

Pris: 150 kr.

39) Erik Wångmar, Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna svenska kommunerna 1959–1974. 2013.

Pris: 200 kr.

38) Lars Nilsson (red.), The Coming of the Post-Industrial City. Challenges and Responses in Western European Urban Development since 1950. 2011.

Pris: 150 kr.

37) Lars Nilsson, Efter industrialismen. Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige 1950-2005. 2011.

Pris: 150 kr.

36) Klas Nyberg (red.), Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722–1846. 2010.

Pris: 250 kr.

35) Erik Wångmar, Ett eldfängt ämne. Utvecklingen av kommunernas brandförsvar 1945–1976. 2009.

Pris: 200 kr.

34) Mats Berglund, Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848. 2009.

Pris: 280 kr.

33) Erik Wångmar, Något vid sidan av välfärden. Holmön som den sista småkommunen i Sverige 1925–1973. 2008.

Pris: 200 kr.

32) Lars Nilsson, Stockholms Lilja. Stadshistoriska studier tillägnade professorn i Stockholms historia Sven Lilja 23 juli 2007. 2007.

Pris: 200 kr.

31) Lars Nilsson (red.), CD-ROM: Urban Europe in Comparative Perspective. Papers presented at the Eighth International Conference on Urban History, Stockholm 2006. 2007.

Pris: 50 kr.

30) Mats Hayen, Stadens puls. En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760-1830. 2007.

Pris: 200 kr.

29) Erik Wångmar, Samlingsstyre - Blockstyre - Mångstyre. Kommunalpolitiska styrelseformer 1952-2002. 2006.

Pris: 150 kr.

28) Marjatta Rahikainen (red.), Lokala perspektiv på 1960-talet. Bilen, fritiden och den ökade rörligheten. 2006.

Pris: 150 kr.

27) Erik Wångmar, Att skriva stads- och kommunhistoria. En handledning för forskning med stads- och kommunhistoriskt källmaterial. 2005.

Pris: 200 kr.

26) Göran Samuelsson, I godsets skugga. Frälsebonden på Ängsö. Familj och arbete 1700-1880. 2004.

Pris: 150 kr.

24) Peter Aronsson, Lars Nilsson, Thord Strömberg (red.) Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets geografi. 2002.
Pris: 150 kr.

23) Mats Deland, The Social City. Middle-Way Approaches to Housing and Suburban Governmentality in Southern Stockholm, 1900-1945. 2001.

Pris: 150 kr.

22) Lars Nilsson (red.), Capital Cities. Images and Realities in the Historical Development of European Capital Cities. 2000.

Pris: 150 kr.

21) Martin Wottle, Det lilla ägandet. Korporativ formering och sociala relationer inom Stockholms minuthandel 1720-1810. 2000.
Pris: 200 kr.

19) Lars Nilsson, Stadens tid. Om periodgränser i lokalhistorien kalmar och Möre i det 20:e Århundradet. 2000.
Pris: 100 kr.

17) Sigrid Håkanson, "...då skall jag taga henne till äkta..." Oäkta födslar, äktenskapsmarknad och giftermålssystem i Östsverige och Västsverige 1750-1850. 1999.

Pris: 150 kr.

16) Lars Nilsson & Sven Lilja (red.), Invandrarna och lokalsamhället. Historiska aspekter på integrationen av invandrarna i nordiska lokalsamhällen. 1996.

Pris: 150 kr.

14) Lars Nilsson & Sven Lilja (red.), The Emergence of Towns. Archaeology and Early Urbanization in Non-Roman, North-West Europe. The Swedish Institute of Urban History 75 years. An Anniverary Symposium, September 3rd, 1994. 1996.
Pris: 150 kr.

13) Tine Susanne Jorde, Stockholms tjenstepiker under industrialiseringen. Tjenstepikeyrkets funksjon i individets livsløp, og i en ekspanderende storby. 1995.

Pris: 150 kr.

12) Hanne Sanders, Bondevækkelse og sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 1820-1850. 1995.

Pris: 150 kr.

11) Lars Nilsson & Kjell Östberg (red.), Kommunerna och lokalpolitiken. Rapport från en konferens om modern lokalpolitisk historia. 1995.

Pris: 100 kr.

10) Lars Nilsson (red.), Swedish Bibliography of Urban History. A Selection of Books and Articles published up to 1992. 1994.

Pris: 50 kr.

8) Lars Nilsson, I kvastarnas stad. Två studier i Kalmarområdets 1900-tals historia. 1992.

Pris: 100 kr.

5) Lars Nilsson, Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800-1980. 1989.

Pris: 100 kr.

4) Lars Nilsson, Privilegiesystem under upplösning. Administrativt tätortsbildande i Sverige 1620-1865. 1989.

Pris: 50 kr.

1) Ingrid Hammarström & Lars Nilsson (red.), Nordisk lokalhistoria - seminarierapport 4. Lokal praxis på det sociala området i de nordiska länderna 1800-1920. 1986.

Pris. 50 kr.

Lokalhistoria, i omvänd kronologi.

18) Erik Wångmar, Länets betydelse. Fallstudier av kommunblocksreformets lokala genomförande i blekinge och Hallands län 1862–1974. 2013.
Pris: 100 kr

17) Tor Abrahamson, Huvudsta från början. 2009.
Pris: 100 kr

16) Erik Wångmar, Socknar som kom och socknar som gick. Förändringar av socken-/församlingsindelningen i Småland 1686–1682. 2007.
Pris: 100 kr

15) Lars Nyström, Det moderna stadsmiljöskyddets framväxt i Sverige. Kommunalt reformarbete 1840-1910. 2006.
Pris: 120 kr.

13) Mats Berglund & Lars Nilsson (red.), Revy över stads- och kommunhistoria 1991-1995. 1996.
Pris: 50 kr.

12) Anna Kåring Wagman, Sätt utkanten i centrum! Att forska om Stockholmsförorternas historia. 1999.
Pris: 100 kr.

11) Lars Nilsson (red.), Att illustrera lokalhistoriska verk. 1998.
Pris: 50 kr.

9) Anna Kåring Wagman & Lars Nilsson (red.), Revy över stads- och kommunhistoria 1986-1990. 1996. Pris: 50 kr.

8) Mats Thideskog, Upp och ner i Sveriges Manchester. Social rörlighet i Norrköping 1868-1883. 1996.
Pris: 50 kr.

6) Lars Nilsson (red). Landsbygdens omvandling efter 1800. Föredrag hållna vid ett lokalhistorisk symposium i Örebro den 6 december 1991. 1992.
Pris: 50 kr.

4) Lars Ericson (red.), Sixten Humble, Fyra studier i svensk stadsförvaltning 1619-1862. 1991.
Pris: 50 kr.

3) Lokalhistoria i skolan. Föredrag hållna vid ett lokalhistoriskt symposium i Linköping den 20 november 1990. 1991.

Pris: 50 kr.

2) Revy över stads- och kommunhistoria 1981-1985. 1991.
Pris: 50 kr.

1) Lokalhistoria inför framtiden. Nya vägar - nya uppgifter. Föredrag hållna vid ett symposium den 4 oktober 1989 med anledning av Stadshistoriska institutets 70-åriga tillvaro. 1990.
Pris: 50 kr.