8 oktober 2020

Bokbeställning

Här hittar du de böcker som fortfarande kan beställas som bok från våra olika serier samt uppgifter om deras pris. Om du har några frågor kring beställningen vänligen kontakta oss.

Beställa en bok

Du beställer en bok genom att skicka ett e-postmeddelande till: nils.fabiansson@historia.su.se

Studier i stads- och kommunhistoria, i omvänd kronologi

Skrifter som publicerades 2019 - 2018

44) Heiko Droste (red.), Städer & kommuner - ett institut firar hundra år! 2019.

Pris 100 kr.

43) Mats Berglund, Lars Nilsson, Per Gunnar Sidén, Svensk stadshistoria - en introduktion. 2019.

Pris 180 kr.

42) Åke Sandström, Skellefteå och Strängnäs. Moderniseringen av två svenska småstäder, 1880-1914. 2018.

Pris: 180 kr.

Skrifter som publicerades 2016 - 2010

41) Lars Nilsson & Eric Båve, Krympande orter. Avesta och Söderhamn som postindustriella samhällen. 2016.

Pris: 120 kr.

40) Lars Nilsson & Mats Berglund (red.), Nordiska lokalsamhällen i möte med globaliseringen 1950–2010. 2015.

Pris: 150 kr.

39) Erik Wångmar, Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna svenska kommunerna 1959–1974. 2013.

Pris: 200 kr.

38) Lars Nilsson (red.), The Coming of the Post-Industrial City. Challenges and Responses in Western European Urban Development since 1950. 2011.

Pris: 150 kr.

37) Lars Nilsson, Efter industrialismen. Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige 1950-2005. 2011.

Pris: 150 kr.

36) Klas Nyberg (red.), Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722–1846. 2010.

Pris: 250 kr.

Skrifter som publicerades 2009 - 2005

35) Erik Wångmar, Ett eldfängt ämne. Utvecklingen av kommunernas brandförsvar 1945–1976. 2009.

Pris: 200 kr.

34) Mats Berglund, Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848. 2009.

Pris: 280 kr.

33) Erik Wångmar, Något vid sidan av välfärden. Holmön som den sista småkommunen i Sverige 1925–1973. 2008.

Pris: 200 kr.

32) Lars Nilsson, Stockholms Lilja. Stadshistoriska studier tillägnade professorn i Stockholms historia Sven Lilja 23 juli 2007. 2007.

Pris: 200 kr.

31) Lars Nilsson (red.), CD-ROM: Urban Europe in Comparative Perspective. Papers presented at the Eighth International Conference on Urban History, Stockholm 2006. 2007.

Pris: 50 kr.

30) Mats Hayen, Stadens puls. En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760-1830. 2007.

Pris: 200 kr.

29) Erik Wångmar, Samlingsstyre - Blockstyre - Mångstyre. Kommunalpolitiska styrelseformer 1952-2002. 2006.

Pris: 150 kr.

28) Marjatta Rahikainen (red.), Lokala perspektiv på 1960-talet. Bilen, fritiden och den ökade rörligheten. 2006.

Pris: 150 kr.

27) Erik Wångmar, Att skriva stads- och kommunhistoria. En handledning för forskning med stads- och kommunhistoriskt källmaterial. 2005.

Pris: 200 kr.

Skrifter som publicerades 2004 - 2000

26) Göran Samuelsson, I godsets skugga. Frälsebonden på Ängsö. Familj och arbete 1700-1880. 2004.

Pris: 150 kr.

24) Peter Aronsson, Lars Nilsson, Thord Strömberg (red.) Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets geografi. 2002.
Pris: 150 kr.

23) Mats Deland, The Social City. Middle-Way Approaches to Housing and Suburban Governmentality in Southern Stockholm, 1900-1945. 2001.

Pris: 150 kr.

22) Lars Nilsson (red.), Capital Cities. Images and Realities in the Historical Development of European Capital Cities. 2000.

Pris: 150 kr.

21) Martin Wottle, Det lilla ägandet. Korporativ formering och sociala relationer inom Stockholms minuthandel 1720-1810. 2000.
Pris: 200 kr.

19) Lars Nilsson, Stadens tid. Om periodgränser i lokalhistorien kalmar och Möre i det 20:e Århundradet. 2000.
Pris: 100 kr.

Skrifter som publicerades 1999 - 1992

17) Sigrid Håkanson, "...då skall jag taga henne till äkta..." Oäkta födslar, äktenskapsmarknad och giftermålssystem i Östsverige och Västsverige 1750-1850. 1999.

Pris: 150 kr.

16) Lars Nilsson & Sven Lilja (red.), Invandrarna och lokalsamhället. Historiska aspekter på integrationen av invandrarna i nordiska lokalsamhällen. 1996.

Pris: 150 kr.

14) Lars Nilsson & Sven Lilja (red.), The Emergence of Towns. Archaeology and Early Urbanization in Non-Roman, North-West Europe. The Swedish Institute of Urban History 75 years. An Anniverary Symposium, September 3rd, 1994. 1996.
Pris: 150 kr.

13) Tine Susanne Jorde, Stockholms tjenstepiker under industrialiseringen. Tjenstepikeyrkets funksjon i individets livsløp, og i en ekspanderende storby. 1995.

Pris: 150 kr.

12) Hanne Sanders, Bondevækkelse og sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 1820-1850. 1995.

Pris: 150 kr.

11) Lars Nilsson & Kjell Östberg (red.), Kommunerna och lokalpolitiken. Rapport från en konferens om modern lokalpolitisk historia. 1995.

Pris: 100 kr.

10) Lars Nilsson (red.), Swedish Bibliography of Urban History. A Selection of Books and Articles published up to 1992. 1994.

Pris: 50 kr.

8) Lars Nilsson, I kvastarnas stad. Två studier i Kalmarområdets 1900-tals historia. 1992.

Pris: 100 kr.

Skrifter som publicerades 1989 - 1986

5) Lars Nilsson, Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800-1980. 1989.

Pris: 100 kr.

4) Lars Nilsson, Privilegiesystem under upplösning. Administrativt tätortsbildande i Sverige 1620-1865. 1989.

Pris: 50 kr.

1) Ingrid Hammarström & Lars Nilsson (red.), Nordisk lokalhistoria - seminarierapport 4. Lokal praxis på det sociala området i de nordiska länderna 1800-1920. 1986.

Pris. 50 kr.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!