31 januari 2019

Handledning studenter

Vi handleder studenter som vill skriva kandidat- och masteruppsatser om stadshistoriska ämnen samt ett antal doktorander. Om du som student vill forska om ett stadshistoriskt ämne, hör gärna av dig till oss!

Vi handleder studenter på alla nivåer utifrån våra egna erfarenheter med stadshistoriska arbeten. Vi kan hjälpa till med att hitta ett lämpligt källmaterial samt en ingång till litteraturen. Sedan är det alltid upp till författaren att bestämma vad uppsatsen ska handla om. Stadshistorien är väldigt rik på källmaterial, mycket av det finns idag digitaliserat.

På höstterminen har vi dessutom en kvällskurs om Stockholms historia. Där ska studenterna skriva egna recensioner och inte minst en uppsats om en del av Stockholms historia. Där ska du som student välja själv, vilket material och ämne du vill behandla. Kursen har gått för första gången på hösttermin 2018 och ska gå varje höst framöver.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!