Publicerad 4 mars 2021

Stadshistoriska nämnden

Verksamheten och utvecklingen granskas av en särskild nämnd, stadshistoriska nämnden. Nämnden har sju ledamöter. Av dessa nomineras samtliga för en tid på tre år och en ny nämnd konstitueras i november 2020.

Fördelningen av antal ledamöter i nämnden sker enligt följande:

  • fyra ledamöter fördelas av styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner,
  • två ledamöter fördelas av Stadshistoriska samfundet,
  • en ledamot fördelas av Stockholms universitet.

Nämndens medlemmar

Ordförande

Cecilia Brinck, Ordförande, Stockholms stads kommunfullmäktige

Vice ordförande

Björn Kullander, Sveriges Kommuner och Regioner

Övriga medlemmar

Annika Björklund, Filosofie doktor, Riksarkivet

Barbro Blehr, Vice-Dekanus Humanistiska fakulteten, professor i etnologi, Stockholms universitet

Ingela Gardner, Ordförande, Österåkers kommuns kommunfullmäktige

Klas Nyberg, Professor, Centrum för modevetenskap, Stockholms universitet

Bosse Ringholm, Socialdemokraterna, Stockholm

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor