Publicerad 5 november 2021

Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur SKHI uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsens tekniska plattform är sedan 1 juni 2021 förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns ändå delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från Stads- och kommunhistoriska institutet (SKHI) som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagen kan du kontakta oss.

Kontakta oss

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen kontakta oss.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

  • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Innehåll som inte är tillgängligt - video och dokument

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas videofilmer publicerade innan 2020-09-23 samt dokument som är publicerade innan 2018-09-23.

Vi testar webbplatsen regelbundet

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva, med stöd av extern kompetens.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Tillsyn hos DIGG

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor