Publicerad 26 februari 2024

Beställ en bok

Här kan du beställa böcker från Stads- och kommunhistoriska institutets serier. Om du har några frågor kring beställningen vänligen kontakta oss.

Så här beställer du en bok

Du beställer en bok genom att skicka ett meddelande till: nils.fabiansson@historia.su.se

Studier i stads- och kommunhistoria, i omvänd kronologi

I nedan tabeller finner du uppgifter om böcker som går att köpa. Tabellen innehåller uppgifter om författare, titel, årtal och när den publicerades samt pris som anges i svenska kronor.

Skrifter publicerade 2018 - 2023

Skrifter som publicerades 2018 - 2023

Författare, titel, årtal

Pris

47. Erik Wångmar
Lågskattekommuner. Studier av kommuner med låg skattesats. 2024

250

46. Stads- och kommunhistoriska institutet, SKHI
Swedish urban history - an introduction

180

45. Sven Lilja
Befolkningar, städer och stater. Strukturella maktresurser i det skando-baltiska området, cirka 1500-1820. 2021

250

44. Heiko Droste (red.),
Städer & kommuner - ett institut firar hundra år! 2019.

100

43. Mats Berglund, Lars Nilsson, Per Gunnar Sidén,
Svensk stadshistoria - en introduktion. 2019.

180

42) Åke Sandström, Skellefteå och Strängnäs. Moderniseringen av två svenska småstäder, 1880-1914. 2018.

180

Skrifter publicerade 2010-2016

Skrifter som publicerades 2010 - 2016

Författare, titel, årtal

Pris

41. Lars Nilsson & Eric Båve,
Krympande orter. Avesta och Söderhamn som postindustriella samhällen. 2016.

120

40. Lars Nilsson & Mats Berglund (red.),
Nordiska lokalsamhällen i möte med globaliseringen 1950–2010. 2015.

200

38. Lars Nilsson (red.),
The Coming of the Post-Industrial City. Challenges and Responses in Western European Urban Development since 1950. 2011.

150

37. Lars Nilsson,
Efter industrialismen. Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige 1950-2005. 2011.

150

36. Klas Nyberg (red.),
Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722–1846. 2010.

250

Skrifter publicerade 2005 - 2009

Skrifter som publicerades 2005 - 2009

Författare, titel, årtal

Pris

35. Erik Wångmar,
Ett eldfängt ämne. Utvecklingen av kommunernas brandförsvar 1945–1976. 2009.

200

34. Mats Berglund,
Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848. 2009.

280

33. Erik Wångmar,
Något vid sidan av välfärden. Holmön som den sista småkommunen i Sverige 1925–1973. 2008.

200

32. Lars Nilsson,
Stockholms Lilja. Stadshistoriska studier tillägnade professorn i Stockholms historia Sven Lilja 23 juli 2007. 2007.

200

31. Lars Nilsson (red.),
CD-ROM: Urban Europe in Comparative Perspective. Papers presented at the Eighth International Conference on Urban History, Stockholm 2006. 2007.

50

30. Mats Hayen,
Stadens puls. En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760-1830. 2007.

200

29. Erik Wångmar,
Samlingsstyre - Blockstyre - Mångstyre. Kommunalpolitiska styrelseformer 1952-2002. 2006.

150

28. Marjatta Rahikainen (red.),
Lokala perspektiv på 1960-talet. Bilen, fritiden och den ökade rörligheten. 2006.

150

27. Erik Wångmar,
Att skriva stads- och kommunhistoria. En handledning för forskning med stads- och kommunhistoriskt källmaterial. 2005.

200

Skrifter publicerade 2000 - 2004

Skrifter som publicerades 2000 - 2004

Författare, titel, årtal

Pris

26. Göran Samuelsson,
I godsets skugga. Frälsebonden på Ängsö. Familj och arbete 1700-1880. 2004.

150

24. Peter Aronsson, Lars Nilsson, Thord Strömberg (red.)
Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets geografi. 2002.

150

23. Mats Deland,
The Social City. Middle-Way Approaches to Housing and Suburban Governmentality in Southern Stockholm, 1900-1945. 2001.

150

22. Lars Nilsson (red.),
Capital Cities. Images and Realities in the Historical Development of European Capital Cities. 2000.

150

21. Martin Wottle,
Det lilla ägandet. Korporativ formering och sociala relationer inom Stockholms minuthandel 1720-1810. 2000.

200

19. Lars Nilsson,
Stadens tid. Om periodgränser i lokalhistorien Kalmar och Möre i det 20:e Århundradet. 2000

100

 

Skrifter publicerade 1992 - 1999

Skrifter som publicerades 1992 - 1999

Författare, titel, årtal

Pris

17. Sigrid Håkanson,
"...då skall jag taga henne till äkta..." Oäkta födslar, äktenskapsmarknad och giftermålssystem i Östsverige och Västsverige 1750-1850. 1999.

150

16. Lars Nilsson & Sven Lilja (red.),
Invandrarna och lokalsamhället. Historiska aspekter på integrationen av invandrarna i nordiska lokalsamhällen. 1996.

150

14. Lars Nilsson & Sven Lilja (red.),
The Emergence of Towns. Archaeology and Early Urbanization in Non-Roman, North-West Europe. The Swedish Institute of Urban History 75 years. An Anniverary Symposium, September 3rd, 1994. 1996.

150

13. Tine Susanne Jorde,
Stockholms tjenstepiker under industrialiseringen. Tjenstepikeyrkets funksjon i individets livsløp, og i en ekspanderende storby. 1995.

150

12. Hanne Sanders,
Bondevækkelse og sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 1820-1850. 1995.

150

11. Lars Nilsson & Kjell Östberg (red.),
Kommunerna och lokalpolitiken. Rapport från en konferens om modern lokalpolitisk historia. 1995.

150

10. Lars Nilsson (red.),
Swedish Bibliography of Urban History. A Selection of Books and Articles published up to 1992. 1994.

50

8. Lars Nilsson,
I kvastarnas stad. Två studier i Kalmarområdets 1900-tals historia. 1992.

100

 

Skrifter publicerade 1986 - 1989

Skrifter som publicerades 1986 - 1989

Författare, titel, årtal

Pris

5. Lars Nilsson,
Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800-1980. 1989.

100

4. Lars Nilsson,
Privilegiesystem under upplösning. Administrativt tätortsbildande i Sverige 1620-1865. 1989

50

1. Ingrid Hammarström & Lars Nilsson (red.),
Nordisk lokalhistoria - seminarierapport 4. Lokal praxis på det sociala området i de nordiska länderna 1800-1920. 1986.

50

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor