9 april 2024 kl. 13.00-15.00

Lokalhistoria

SKHI genomför ett seminarium med representanter från flera olika lärosäten om lokalhistoria och akademisk forskning. Välkommen.

Innehåll

Lokalhistoria i Linköping, Malmö och Stockholm Vad handlar det om?

Linköpings universitet har återigen tillsatt en professor i lokalhistoria. Institutet för Studier i Malmös historia och professorn i Stockholms historia engagerar sig sedan många år för att driva sina respektive städers historia. Akademisk lokalhistoria har ändå en svag ställning i Sverige och det är inte självklart att de ovan nämnda kollegorna skulle förstå sig som lokalhistoriker. I Stockholm finns det dessutom ett kommunalt förlag, Stockholmia – forskning och förlag, som publicerar många böcker om Stockholms lokalhistoria.
Det är tid för ett samtal.

 • Hur förhåller vi oss till lokalhistoria?
 • Hur beskriver dagens lokalhistoriker sitt uppdrag?
 • Vad ska åstadkommas på längre sikt?
 • Vilka konkreta projekt finns?

Målgrupp

Forskare, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner och andra personer som ägnar sig åt lokalhistorisk forskning.

Medverkande

 • David Ludvigsson, Linköpings universitet, Lokalhistoria som akademiskt fält
 • Pål Brunnström, Malmö universitet, Institutet för studier i Malmös historias arbete

Gäster är dessutom:

 • Håkan Forsell, Professor i Stockholms historia på Stockholms universitet
 • Rebecka Lennartsson, Chef för Stockholmia – Forskning och Förlag, Stockholms stad
Kontakta SKHI

Informationsansvarig

 • Heiko Droste
  Professor
 • Hannes Rolf
  Forskarassistent