Publicerad 17 augusti 2022

Handledning studenter

Institutet handleder studenter som vill skriva kandidat- och masteruppsatser om stadshistoriska ämnen samt ett antal doktorander. Om du som student vill forska om ett stadshistoriskt ämne, välkommen att höra dig till oss.

SKHI handleder studenter på alla nivåer utifrån våra egna erfarenheter med stadshistoriska arbeten. Vi kan hjälpa till med att hitta ett lämpligt källmaterial samt en ingång till litteraturen. Sedan är det alltid upp till författaren att bestämma vad uppsatsen ska handla om. Stadshistorien är väldigt rik på källmaterial, och mycket av materialet finns idag digitaliserat.

På höstterminen har vi dessutom en kvällskurs om Stockholms historia. Där ska studenterna skriva egna recensioner och inte minst en uppsats om en del av Stockholms historia. Där ska du som student välja själv, vilket material och ämne du vill behandla. Kursen genomfördes för första gången 2018 och kommer att erbjudas varje höst årligen.

Urbanhistoriska doktorander och masterstudenter

I januari 2022 organiserade SKHI en första workshop för att diskutera aktuella mermasteruppsatser med ett urbanhistoriskt ämne. Dessa workshopar bjuder både på ett kunskapsutbyte samt ett nätverk som både institutet och unga forskare har nytta av. Därför kommer institutet att fortsätta med denna idé och planerar för en ytterligare en workshop om urbanhistoriska doktorsavhandlingar. En inbjudan kom att publiceras på institutets webbplats när så är dags.

Är du intresserad av att ingå i ett sådant nätverk hör gärna av dig till oss.

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor