Publicerad 5 november 2021

Ordförklaring när du läser historia om svenska städer och orter

På institutets webbplats Ortshistoria finns det ett register sorterat A - Ö med diverse ordförklaringar (krångliga ord). Dessa kan kanske underlätta för dig som till exempel studerar historia eller släktforskar kring svenska städer och orter. Här ger vi dig ett antal exempel som finns förklarat.

Exempel på ord som du kan få förklaring på i registret är till exempel:

  • Agrar
  • Birkarlar
  • Cistercienser
  • Förläning, Förlänades
  • Garnisonsort
  • Hanseatisk, hanseater

..och många fler ord finns förklarat för dig på webbplatsen Ortshistoira.

Ordförklaringar A-Ö, Ortshistoria.se

Fakta

Språkgranskning till "Krångliga ord" och för användare från skolor har gjorts av Lars Cederholm (gymnasiet), Annika Hedås (högstadiet) och Kristin Henningson (mellanstadiet).


Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor