Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

  • SKR välkomnar översyn av kultursamverkansmodellen

    En statlig utredning föreslår förändringar i kultursamverkansmodellen. SKR ser behovet av en utvecklad modell som bättre passar alla kommuner och regioner och kan bidra till kultur i hela la... Nyhet Regional kultur
  • Krafttag krävs för att minska hyrbemanning i vården

    Regionernas kostnader för hyrbemanning inom vården fortsatte öka under första halvåret 2023. Regionerna är överens om att intensifiera arbetet för att minska hyrbemanningen. Nyhet Hälsa och sjukvård Personal- och kompetensförsörjning

SKR i debatten

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR