Publicerad 13 oktober 2023

Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension, AKAP-KR

AKAP-KR (tidigare AKAP-KL) trädde i kraft 2014-01-01 och är ett gemensamt pensionsavtal för kommuner, regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Avtalet gäller arbetstagare som är födda 1986 och senare samt arbetstagare som överenskommit om övergång från KAP-KL.

Från och med 1 januari 2023 har det skett vissa förändringar i AKAP-KR där bland annat den totala pensionsavsättningen höjts från 4,5 procent till 6 procent.

Förändringarna i pensionsavtalet innebär att:

 • 1,2 miljoner medarbetare i välfärden kommer att få högre och tryggare pensioner, samtidigt som kommuners och regioners pensionsskuld på sikt minskar.
 • Högre och tryggare pensioner gör kommuner och regioner till mer attraktiva arbetsgivare och bidrar därmed till att möta kompetensutmaningen.
 • Det uppdaterade pensionsavtalet har också en stark jämställdhetseffekt. Fyra av fem anställda i kommuner och regioner är kvinnor. Att de nu får mer i pension är ett kraftfullt bidrag till en mer jämställd arbetsmarknad.

Överenskommelse om avgiftsbestämd kollektivavtalad pension - AKAP-KR (PDF) Pdf, 796 kB.

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KR och KAP-KL, protokoll (PDF) Pdf, 198 kB.

Informationsfilm om pensionsavtalet AKAP-KR

AKAP-KR är det framåtriktade tjänstepensionsavtalet för anställda inom kommun och region. I denna informationsfilm får den som är anställd vägledning kring sin tjänstepension och tjänstepensionsavtalet AKAP-KR.

Informationsfilm om pensionsavtalet AKAP-KR på Youtube

Fakta om AKAP-KR

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har kommit överens om ett moderniserat pensionssystem, med höjda avsättningar.

 • AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) är, från den 1 januari 2023, det gällande pensionsavtalet för anställda inom kommuner och regioner.
 • Pensionsavsättningarna i AKAP-KR är 6 procent på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 46 438 (år 2023) och 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.
 • Arbetstagare som nyanställs eller återanställs till sektorn ska, oavsett ålder, från och med tidpunkten för ikraftträdandet omfattas av AKAP-KR.
 • Anställda upp till 65 år, som idag omfattas av KAP-KL, byter den 1 januari 2023 avtal till AKAP-KR och ges därmed möjlighet till högre pension.
 • Anställda som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension kvarstår i KAP-KL och erbjuds att gå över till AKAP-KR.
 • Lägsta utbetalningsålder för avgiftsbestämd ålderspension höjs till 60 år.
 • Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske livsvarigt men kan efter särskild överenskommelse med försäkringsgivaren betalas ut under kortare tid, lägst i 10 år.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Niclas Lindahl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.