Publicerad 29 augusti 2023

Allmänna frågor och svar om pensioner

Här har vi samlat allmänna frågor om kollektivavtalade pensioner.

 • Från vilken ålder omfattas en anställd av pensions- och försäkringsavtalen?

  I kommunal sektor finns ingen nedre gräns för när en anställd omfattas av försäkringsskydden eller när en anställd börjar tjäna in till sin pension. Det innebär att till exempel feriearbetande ungdomar tjänar in till sin pension från första anställningsdagen.

 • Utges avsättning till pension till föräldraledig även om arbetstagaren inte tar ut föräldrapenning?

  I avsättningen till pension vid föräldraledighet så är det den pensionsgrundande lönen som utgör beräkning och det lönebortfall som uppkommer ersätts när arbetstagaren är ledig enligt föräldraledighetslagen, oavsett om arbetstagaren samtidigt får föräldrapenning eller ej. Detta gäller alltså till exempel även då arbetstagaren har lägre tjänstgöringsgrad för barn under åtta år om ledigheten är i enlighet med föräldraledighetslagen.

 • Kan man fortsatt träffa individuella överenskommelser om andra pensionslösningar?

  Nej, från den 1 januari 2023 finns inte längre möjlighet att teckna alternativa pensionslösningar i AKAP-KR eller KAP-KL. Arbetsgivaren kan dock i AKAP-KR ge nyanställda arbetstagare med en lön över 83,5 % av inkomstbasbeloppet möjlighet att kvarstå i en tidigare överenskommen pensionslösning, se § 11 AKAP-KR.

  Observera att vid en alternativ pensionslösning omfattas arbetstagaren inte heller av de kollektivavtalade försäkringarna, så som vid sjukdom, dödsfall, arbetsskada med mera. Inte heller omfattas arbetstagaren av omställningsavtalet.

  En överenskommelse om kvarstående i tidigare pensionslösning ska anmälas till pensionsnämnden.

  Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL
  Box 90342
  120 25 Stockholm
  kansli@pensionsnamnden-kl.se

 • Kan vi komma överens med en arbetstagare om vilket pensionsavtal som ska gälla?

  Det går bra att komma överens om att en arbetstagare som tillhört KAP-KL istället ska omfattas av AKAP-KR. Dock har arbetstagaren inte rätt till tilläggsavgifter. Det är inte möjligt att erbjuda KAP-KL till nyanställd eller arbetstagare som inte redan omfattas av KAP-KL och som anställs inom en 90-dagars period från den senaste anställningen inom sektorn.

 • Vilket pensionsavtal är bäst för en arbetstagare att välja?

  I vissa fall passar det att kvarstå i det förmånsbestämda avtalet KAP-KL och i andra fall passar det bättre att gå över till det avgiftsbestämda avtalet AKAP-KR. Det är två bra avtal att välja mellan, men som utfaller olika beroende på arbetstagarens anställningshistorik och hur denne tänker arbeta fram till pension.

  Partsgemensam valinformation till medarbetare om AKAK-KR (pdf) Pdf, 350 kB.

 • Om vi träffar en överenskommelse om AKAP-KR, kan arbetstagaren senare ändra sitt val?

  Nej, den som har valt att gå över till AKAP-KR kan inte senare välja att gå tillbaka till KAP-KL igen.

 • Vad innebär den så kallade 5-årsregeln?

  Arbetstagare som automatiskt kom att omfattas av AKP-KR vid årsskiftet 2022/2023 och som senast under år 2026 kommer upp i pensionsgrundande lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp, har rätt till tilläggsavgifter enligt samma tabell som de som under valperioden våren 2023 gjorde ett aktivt val att omfattas av AKAP-KR.

 • Till vilken ålder bör en överenskommelse om särskild avtalspension gälla?

  I AKAP-KR 11 § framgår att särskild avtalspension som längst kan utbetalas fram till det arbetstagaren fyller i 32 a § LAS angiven ålder. Vidare att särskild avtalspension betalas i vart fall ut till och med kalendermånaden innan arbetstagaren fyller 65 år eller den tidigare kalendermånad då intjänad pension hos arbetsgivaren börjar betalas ut. Då höjningen av åldersgränserna i socialförsäkringarna skett så rekommenderar SKR att särskild avtalspension tecknas att gälla till 66 års ålder.

Informationsansvarig

 • Niclas Lindahl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.