Publicerad 26 mars 2024

Kongress

Kongressen är SKR:s högsta beslutande organ. 

Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar i SKR. Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid förbundets kongress. Kongressen har 451 ombud som är utsedda per valkrets. Ordinarie ombud och medlem i SKR har rätt att motionera till kongressen.

Kongress 2023

Valkongressen ägde rum den 21 mars i Stockholm och ordinarie kongress hålls den 15-16 november i Helsingborg.

Kongress 2023

Kongress 2019

Valkongress 2019 ägde rum den 19 mars i Stockholm och ordinarie kongress den 27-28 november i Linköping.

Kongress 2019

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.