Publicerad 30 maj 2024

Servicelöfte

För SKR är det viktigt att våra medlemmar, kommuner och regioner, är nöjda med det stöd och den service vi erbjuder. Därför arbetar vi med att kontinuerligt utveckla och förbättra servicen till våra medlemmar.

Stöd och rådgivning

SKR erbjuder stöd och rådgivning inom de flesta områden som våra medlemmar ansvarar för. Vi eftersträvar resfria möten och håller därför gärna telefon- eller webbsända möten.

Vi erbjuder även konsultstöd inom vissa områden och på särskilt uppdrag av enskilda medlemmar enligt vår avgiftspolicy.

Avgiftspolicy för SKR

Information

SKR informerar medlemmarna om händelser som påverkar dem.

SKR:s webbplats skr.se innehåller bland annat cirkulär, publikationer, kurser och konferenser, statistik, prenumeration på innehåll från webbplatsen, pågående arbete med remisser, nyhetsbrev och bloggar.

En nationell mötesplats

SKR är en nationell mötesplats för våra medlemmar. Det är vi genom att erbjuda utbildningar, konferenser och föreläsningar inom de flesta områden som kommuner och regioner ansvarar för.

För att öka tillgängligheten för våra medlemmar ska så många av våra konferenser och föreläsningar som möjligt webbsändas. Dessutom ska vi öka antalet webbaserade kurser. Vi driver, understödjer och deltar i de fysiska och virtuella nätverk som våra medlemmar efterfrågar. Vi erbjuder Projectplace som en virtuell mötesplats för våra nätverk.

Kontakta SKR

Vid en förfrågan via telefon eller e-post ska du som arbetar hos en av våra medlemmar få svar eller besked inom två arbetsdagar om hur ärendet kommer att hanteras. Om du möts av ett frånvaromeddelande ska du få personlig kontakt inom två arbetsdagar från det att personen är på plats.

Kontaktuppgifter till SKR

Vilka är SKR:s medlemmar?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.