Publicerad 23 mars 2023

SKR:s framtida lokalbehov

Ambitionen med nya lokaler för SKR är att samla hela SKR:s verksamhet, bland annat en omfattande utbildnings- och konferensverksamhet, samt SKR:s dotterbolag som idag är spridda på olika platser.

Arbetet med ett nytt hus för SKR fortsätter. SKR:s dotterbolag Slussgården har ett avtal att köpa fastigheten Snäckan 8 vid Tegelbacken i Stockholm.

Skanska, som ska bygga huset, bedömer att inflyttning kan ske år 2027.

Ambitionen med nya lokaler för SKR är att samla hela SKR:s verksamhet, bland annat en omfattande utbildnings- och konferensverksamhet, samt SKR:s dotterbolag som idag är spridda på olika platser i Stockholm. Med ett nytt hus får SKR tillräckligt med plats och ett mer hållbart och långsiktigt mer ekonomiskt utnyttjande av lokalerna.

Köpet finansieras med en blandning av Slussgårdens eget fastighetskapital och lån, inte av SKR:s medlemsavgifter.

Frågor och svar

Varför behöver SKR ett nytt kontor?

Syftet med nya lokaler är att samla hela SKR:s verksamhet, bland annat en omfattande utbildnings- och konferensverksamhet, samt SKR:s dotterbolag som idag är spridda på olika platser. SKR har via sitt fastighetsbolag Slussgården en option att köpa en fastighet vid Tegelbacken i Stockholm av Skanska, när fastigheten står klar.

Hur finansieras fastighetsförvärvet?

Köpet finansieras av fastighetsbolaget Slussgårdens eget fastighetskapital och lån, inte av SKR:s medlemsavgifter.

Vad är Slussgården?

Slussgården är SKR:s helägda fastighetsbolag. Syftet med fastighetsbolaget är att förse SKR och dess bolag med lokaler och internservice. Avkastningen från fastighetsbolaget kommer medlemmarna tillgodo genom en årlig utdelning till SKR, som bidrar till att hålla medlemsavgiften låg. Slussgården är ett flerfaldigt prisbelönt fastighetsbolag bland annat vinnare i MSCI:s European Property Investment Awards tre år i rad.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.