Publicerad 11 april 2023

Om webbplatsen

Information om SKR:s webbplats och hur den fungerar.

Vi vill gärna ha synpunkter från dig om hur du tycker webbplatsen fungerar. Skicka e-post eller använd kontaktformuläret längst ner på alla sidor.

webbredaktionen@skr.se

Länka till vår webbplats

Om du länkar till skr.se vill vi att du anger länken på ett neutralt sätt. Vi vill inte att du använder så kallad ramlänkning. Länka alltså inte så att skr.se placeras inom ramarna för en annan webbplats.

Bilder

Du kan ladda ned bilder på vår ordförande, vice ordföranden, vd och ledningsgrupp. Andra bilder får du inte använda utan att först kontakta oss.

Tillgänglighet

Vi arbetar kontinuerligt för att göra vår webbplats enklare att förstå och använda. I allt väsentligt uppfyller webbplatsen kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Mer detaljer hittar du i webbplatsens tillgänglighetsredogörelse.

Tillgänglighetsredogörelse

Lättläst svenska

På sidorna Lättläst svenska finns basfakta om Sveriges Kommuner och Regioner.

Lättläst svenska

Länkar till sidor och dokument

Länkar till webbsidor och dokument öppnas alltid i samma fönster på webbplatsen.

Information på engelska

På webbplatsen finns ett urval av innehållet även på engelska.

English pages

Webbläsare

Webbplatsen är utvecklad för de senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna. Om du får problem med hur webbplatsen ser ut eller fungerar uppgraderar du webbläsaren till den senaste versionenn.

Informationsansvarig

  • Tomas Johansson Haavik
    Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.