Publicerad 25 februari 2022

SKR:s satsningar, utveckla skolan

SKR leder flera satsningar som handlar om att utveckla skolan för att uppnå bättre och varaktiga resultat. Nära hälften av Sveriges kommuner deltar i en eller flera av de satsningar vi driver.

Satsningarna handlar till exempel om styrning och ledning, matematik, utveckling av skolans interna processer och arbetssätt, samt metoder för att minska avhoppen från gymnasiet.

SKR har tagit fram en arbetsmodell för att utveckla den svenska skolan. Modellen bygger på kända framgångsfaktorer för hur elevers resultat kan förbättras genom en bättre styrning och ledning av skolan.

Dokumenterade erfarenheter och forskning ligger som grund för arbetet. Arbetet i skolan, från klassrum till stora reformer, ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Alla kan lära av de kommuner och skolor som arbetar framgångsrikt.

Huvudmännens expertråd för skolutveckling

Rekommendationer och erfarenheter från Huvudmännens expertråd för skolutveckling (PDF) Pdf, 1 MB.

SKR och Friskolornas Riksförbund tillsatte 2015 Huvudmännens expertråd för skolutveckling, som bestod av lärare, skolledare och forskare. Expertrådet fick i uppdrag att samla erfarenheter av hur framgångsrik skolutveckling kan gå till i praktiken.

I rådets rapport från 2016 finns slutsatser och rekommendationer om vad som krävs för att stärka svensk skola. Rapporten innehåller totalt 30 rekommendationer. De riktar sig till staten, huvudmän, rektorer och lärare.

Informationsansvarig

  • Maria Caryll
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.