Publicerad 22 september 2023
Nyhet

Bra att kunna frånta mobiler på ungdomshem och LVM-hem

Minska tillgången till mobiler och tillåt avlyssning på särskilda ungdomshem och LVM-hem, föreslår en utredning. SKR delar förslagen och vill att samma regler ska kunna gälla på HVB.

Foto

Erik Pelling

Regeringen har låtit utreda vissa befogenheter vid Statens institutionsstyrelses (SiS), särskilda ungdomshem och LVM-hem och presenterat förslagen i en promemoria. SKR ställer sig bakom promemorians förslag, bland annat förslagen att på vissa särskilda ungdomshem och LVM-hem begränsa möjligheten att använda elektronisk kommunikation som mobiltelefoner och läsplattor, och att möjliggöra för personalen att avlyssna eller kontrollera elektronisk kommunikation.

– Att begränsa tillgången till mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning är viktigt, främst för att förhindra avvikningar och att narkotika eller andra farliga föremål förs in, och för att försvåra kontakt med kriminella utanför hemmen. SKR skulle gärna se att möjligheteten att kunna använda dessa begränsningar också fanns på HVB-hem, säger Erik Pelling, ordförande i SKR:s beredning för socialpolitik och individomsorg.

Utredningen föreslår också att det ska gå att undersöka om besökare till intagna på SiS- och LVM-hem är dömda eller misstänkta för brott. SKR anser att detta är ett bra förslag, men menar att det inte låter sig göras utan förordningsförändringar. I dag får SiS inte begära utdrag ur belastningsregistret eller misstankeregistret för den här typen av uppgifter, medan Kriminalvården har möjlighet att göra det i motsvarande situation.

– Utredningens förslag kan leda till en tryggare och säkrare miljö på ungdomshemmen och LVM-hemmen, både för de som bor där och för personalen. Vi hoppas att regeringen snarast lägger förslagen på riksdagens bord, säger Erik Pelling.

Fakta

LVM-hem

LVM står för lag om vård av missbrukare i vissa fall. På SiS LVM-hem placeras de som har behov av vård för skadligt och bruk och beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Många har flera års substansberoende bakom sig och stora sociala och psykiska problem.

HVB (hem för vård eller boende)

HVB är en beteckning för en rad olika slags institutioner. De varierar med avseende på driftsform, målgrupp, arbetsmetoder och rättsliga ramar. En skiljelinje går mellan de särskilda ungdomshemmen som SiS ansvarar för och övriga HVB. Vid de särskilda ungdomshemmen har personalen under vissa förutsättningar rätt att använda tvångsåtgärder.

Läs vidare

Sakkunnig

Ylva Lindblom
Förbundsjurist

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.