20 maj 2024 till 21 maj 2024 kl. 13.00-17.00

Att leda utvecklingsarbete inom vård och omsorg steg 2 våren 2024

SKR erbjuder en steg 2-utbildning av att leda utvecklingsarbete inom vård och omsorg. Det är en praktisk utbildning av den teori som ligger som grund till utbildningen Att leda utvecklingsarbete. 

Anmäl dig

Innehåll

Under utbildningen övar vi praktiskt på verktyg och metoder som stödjer förberedelsearbetet, genomförande och vidmakthållning av förbättringar. Kortare teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar där du även kommer att kunna göra val av vissa parallella spår. Du har god möjlighet att lära tillsammans med och av andra och att skapa nätverk.

Områden som berörs är bland annat förstå nuläge, fokusering på ”rätt” saker, förstå system och behov samt förberedelser – genomförande – uppföljning – ständig förbättring.

Vi går bland annat igenom

 • behovsanalys
 • intressentanalys
 • tjänstedesign
 • behovsegmentering
 • värdeflödesanalys genombrottsmetoden
 • Nolans modell
 • design för spridning
 • allmän projektledning
 • coachning, att leda i komplexitet
 • retorik.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer i kommuner och regioner som har uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten som berör flera verksamhetsområden.

Tider

20 maj klockan 13.00-17.00 (lunch klockan 12.00)
21 maj klockan 08.30 - 17.00

Förberedelser

För att öka möjligheten att ta till dig metoderna och verktygen, anpassa dem till er kontext och få praktisk användning på hemmaplan ser vi gärna att du anmäler dig tillsammans med en kollega.

Det underlättar om du har gått utbildningen Att leda utvecklingsarbete innan.

Att leda utvecklingsarbete inom vård och omsorg tillfälle 1 våren 2024

Att leda utvecklingsarbete inom vård och omsorg tillfälle 2, våren 2024

Praktisk information

Om antalet sökande överstiger antalet platser kommer vi att göra ett urval som ger bästa möjliga sammansättning av gruppen. Bekräftelse om plats på utbildningen skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdag och fakturering sker efter utbildningen.

Informationsansvarig

 • Pia Lindberg
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.