Publicerad 4 november 2021
Nyhet

Nödvändigt och välkommet med kommunförsök

Regeringen har nu tillsatt en utredning, som ska föreslå åtgärder för hur staten kan främja frikommunsförsök. SKR har länge efterfrågat försöksverksamhet och ser att det brådskar.

Anders Knape

Anders Knape

Huvuddelen av kommunsektorns verksamheter utgår från nationella uppdrag och är därmed föremål för en mer eller mindre omfattande statlig reglering. Under de senaste decennierna har den samlade statliga styrningen av kommuner och regioner dessutom ökat i såväl omfång, komplexitet som detaljeringsgrad. Utvecklingen har såväl försvårat som hindrat kommuner från att till exempel samverka över kommungränser eller lägga personella resurser där de behövs då statliga administrativa pålagor och detaljerad styrning står i vägen.

Kommunförsök är nödvändigt

SKR har länge drivit på att regeringen skyndsamt inför möjligheten för kommuner och regioner att undantas från viss statlig detaljstyrning för att få till en så god och effektiv välfärd som möjligt utifrån medborgarnas lokala behov.

− För att hantera välfärdens utmaningar i kommuner och regioner är det helt nödvändigt att införa försöksverksamhet. Det krävs för att statlig reglering inte ska stå i vägen och begränsa handlingsutrymmet att till exempel pröva nya arbetssätt och bredda samverkan, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Kommuner är redo

Under gårdagen tillsatte regeringen en utredning, som har i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för hur staten kan främja kommunförsök. Det betyder i praktiken att hitta bra kommunförsök och ge möjligheter för att sådana sätts i gång.

− Det här är efterlängtat och välkommet. Det finns många kommuner som är redo att få testa och vi har tillsammans med dem identifierat tänkbara områden att undanta från statlig detaljstyrning för att skapa en mer ändamålsenlig och effektiv verksamhet, säger Anders Knape.

Regeringens tillsatta utredning ska slutredovisas först i december 2023. En delredovisning om försöksverksamhet, som inte kräver författningsändringar, lämnas i september nästa år.

− Det är viktigt att frikommunsförsök går från teori till handling så snart som möjligt och att kommuner och regioner, som är de som vet vad som behövs och efterfrågas, involveras i utredningens arbete, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Langlet
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.