Publicerad 8 november 2023

Avtalsförsäkringar enligt kollektivavtal

Avtalsförsäkringarna kompletterar de ersättningar arbetstagaren får från Försäkringskassan om arbetstagaren blir sjuk eller skadar sig i arbetet. Vid dödsfall kan arbetstagarens efterlevande få ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen.

Åldershöjningar i avtalsförsäkringarna

Riksdagen beslutade att från och med 1 januari 2023 höja de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem med ett år, från 65 år till 66 år. I avtalsförsäkringarna som kompletterar de allmänna ersättningarna vid sjukdom och arbetsskada gjordes motsvarande åldershöjning. Det gällde Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen.

Avtalsförsäkringar och villkor

Informationsansvarig

  • Marie Ståhl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.