Publicerad 2 november 2023

Fullmäktige, styrelser och nämnder

Kommun- och region fullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen respektive regionen. De beslutar bland annat vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till styrelsen och nämnderna. SKR erbjuder stöd till förtroendevalda för att stärka fullmäktiges ställning och uppdraget som folkvald.

Fullmäktige beslutar i de viktigaste frågorna, både de som är definierade i kommunallagen och i frågor som är av principiellt viktiga för kommunen eller regionen. Det kan vara beslut om kommunens eller regionens inriktning, verksamhet och ekonomi, främst genom beslut om mål, uppdrag, budget och skattesats, årsredovisning och ansvarsprövning. Fullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för kommunal och regional service.

En nämnd eller styrelse har sitt uppdrag från fullmäktige. Det handlar om att genomföra det uppdrag som fullmäktige definierat till givna förutsättningar. Med uppdraget följer ett ansvar för nämnden och ledamöterna i nämnden.

Om att vara folkvald i kommun och region

Grattis till dig som har fått ett mandat och förtroende att företräda och representera medborgarna i fullmäktige i din kommun eller region. SKR har tagit fram en skrift och en utbildning som hjälper dig att bättre förstå vad uppdraget i fullmäktige innebär, och hur du tillsammans med andra förtroendevalda i fullmäktige kan arbeta med att stärka lokalsamhället.

Folkvald – om uppdraget som ledamot i fullmäktige

Webbutbildning Folkvald i fullmäktige

Kartläggning av politisk organisation i kommuner och regioner

SKR har i en kartläggning undersökt vilka olika typer av politisk organisation som förekommer bland landets kommuner och regioner. Enligt rapporten har 235 svenska kommuner valt en traditionell nämndorganisation med facknämnder medan övriga 55 har valt en annan organisation där facknämnderna ersatts av styrelseutskott. Olika kommuner har valt olika varianter på samma tema, en så kallad alternativ politisk organisation. Rapportens sammanställning beskriver olika politiska organisationer utan att värdera dess funktionalitet.

Politiskt organisation i kommuner och organisationer

I tabellbilagan kan du se vilka kommuner som har vilken politisk organisation gällande typ av modell utifrån rapportens definition samt antal icke-obligatoriska nämnder, styrelseutskott, fullmäktigeberedningar, stads- och kommundelsnämnder och antalet gemensamma nämnder. Tabellen innehåller även uppgifter om vilket kommunalförbund som respektive kommun ingår i och uppgifter om kommuners bolagsengagemang.

Kommuners politiska organisation (Excel) Excel, 48 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.