Publicerad 13 mars 2024

Ansvarsfördelning asylsökande

Migrationsverket ansvarar för att ta emot och pröva asylansökan. Även om staten har det övergripande ansvaret för mottagandet av asylsökande har kommuner och regioner vissa uppgifter.

Flera av de olika aktörernas generella uppgifter omfattar också personer i asylmottagandet.

Kommunens ansvar och uppgifter

 • Förskola och grundskola
 • Gymnasieskola som påbörjas innan 18 års ålder
 • Boende och omsorg för ensamkommande barn
 • Kommunens överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn.

Frågor och svar om bistånd till asylsökande

Regionens ansvar och uppgifter

 • Hälsoundersökning om det inte är uppenbart obehövligt
 • Akut vård och vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort samt preventivmedelsrådgivning till vuxna asylsökande
 • Akut tandvård och tandvård som inte kan anstå till vuxna asylsökande
 • Vård och tandvård utan begränsningar till minderåriga asylsökande.

Migrationsverkets ansvar och uppgifter

 • Boende till asylsökande som inte väljer eget boende
 • Ekonomiskt stöd i form av dagersättning och särskilt bidrag
 • Bevilja undantag från krav på arbetstillstånd (AT-UND)
 • Anvisa ensamkommande barn till kommuner
 • Besluta om och betala ut statliga ersättningar till kommuner och landsting
 • Ta emot, handlägga och besluta i fråga om uppehållstillstånd.

Information för andra aktörer, MIgrationsverket

Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter

Asylsökande kan skriva in sig på Arbetsförmedlingen men inte ta del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter

 • Samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser till asylsökande
 • Verka för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot ensamkommande barn.

Informationsansvarig

 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.