Publicerad 2 juli 2024

Cyber- och informationssäkerhet

Ett systematiskt cyber- och informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för att bevara och stärka tilliten till digitala välfärdstjänster. SKR ger kommuner och regioner stöd i arbetet.

Både cybersäkerhet och informationssäkerhet är relaterade till säkerhet och säkert förvar av ett datorsystem mot datahot och informationsintrång.

Konkret handlar informationssäkerhet om att förhindra att information, all data (oavsett form) läcker, förvrängs och förstörs. Det primära är att skydda uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Cybersäkerhet handlar däremot om att skydda nätverk, enheter, program och data från attacker eller obehörig åtkomst. Det primära är att skydda mot obehörig elektronisk åtkomst till data.

Informationsansvarig

  • Jonas Nilsson
    Informationssäkerhetsspecialist
  • Johan Thulin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.