Ekonomibloggen

 1. Publicerad: Skribent: Annika Wallenskog

  Dags att steppa upp för framtida generationer

  Det behövs stora investeringar, inte minst i infrastruktur och klimatanpassningsåtgärder. Här behöver staten ta sitt ansvar. Vi kan inte lämna över trasiga järnvägar till våra barn. Denna vecka inträf

  (2) Kommentarer Budget och planering Välfärdens finansiering Ekonomi Utjämningssystemet Grön omställning Investeringar
 2. Publicerad: Skribent: Annika Wallenskog

  En befolkningsprognos som skakar om

  Förra veckan presenterades både SCB:s befolkningsframskrivning och resultaten i kommuner och regioner efter första tertialet med prognos för 2024. Dessutom kom maj månads inflationssiffror. Vad detta

  (0) Kommentarer Budget och planering Välfärdens finansiering Demografi
 3. Publicerad: Skribent: Annika Wallenskog

  Regelverk försvårar för välfärden

  De senaste åren har det påpekats från olika håll att statens styrning skapar många problem för kommuner och regioner. Vad kan då kommuner och regioner göra trots regelverken och statens kortsiktiga st

  (3) Kommentarer Budget och planering Välfärdens finansiering
 4. Publicerad: Skribent: Annika Wallenskog

  Detaljstyrning ökar den administrativa bördan

  Det är många som pratar om att administrationen behöver minska, och mer tid frigöras för att lägga på patienter, elever, brukare, kommuninvånare. Men det blir inte mer än bara prat om vi inte på allva

  (0) Kommentarer Verksamhetsstyrning AI
 5. Publicerad: Skribent: Annika Wallenskog

  Du har väl inte missat Ekonomirapporten?

  I veckan publicerade vi vårens Ekonomirapport. Det som alltid får mest uppmärksamhet i rapporten är det ekonomiska resultat vi räknar med i kommuner och regioner i år och framöver, och vilka effekter

  (3) Kommentarer Budget och planering Prognoser Resultat i kommuner och regioner
 6. Publicerad: Skribent: Annika Wallenskog

  Produktivitet på allas läppar

  Häromdagen presenterade Produktivitetkommissionen sitt första delbetänkande. Det innehåller ett 50-tal förslag, varav flera berör kommuner och regioner. Många åtgärder är rimliga och nödvändiga, men i

  (1) Kommentarer Byggande Statsbidrag
 7. Publicerad: Skribent: Annika Wallenskog

  Nya prognoser ger nya förutsättningar

  Konflikt i vården, sjunkande inflationssiffror och en ny befolkningsprognos. Det händer mycket nu som påverkar kommuner och regioners ekonomi på olika sätt. Som ni alla säkert vet pågår det nu en konf

  (0) Kommentarer Skatteunderlagsprognos Prognoser Hälso- och sjukvård Demografi
 8. Publicerad: Skribent: Annika Wallenskog

  Dags att lätta på den administrativa bördan

  Nyligen aviserade regeringen att de tillsätter ett ”förenklingsråd” för att minska regelbördan och administrativa kostnader för företag. Tänk om vi kunde se nåt liknande för kommuner och regioner. I v

  (2) Kommentarer Vårbudget Ekonomistyrning
 9. Publicerad: Skribent: Annika Wallenskog

  Prognoser i osäkra tider

  De skatteunderlagsprognoser, som vi på SKR gör fem gånger per år, påverkas främst av våra prognoser för arbetade timmar och timlönen. Tillsammans utgör de den beskattningsbara lönesumman som står för

  (0) Kommentarer Skatteunderlagsprognos Vårbudget Prognoser
 10. Publicerad: Skribent: Annika Wallenskog

  Hur har sjukvårdens kostnader utvecklats under 2000-talet?

  I onsdags presenterades hälsoräkenskaperna, i skuggan av det nya räntebeskedet. Man kan tycka att intresset för hälsoräkenskaperna borde vara stort, med tanke på hur många som har synpunkter på sjukvå

  (0) Kommentarer Hälso- och sjukvård BNP

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om bloggen

Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

Prenumeration

Prenumerera

Skribenter

Sök i bloggen