Vad fanns i budgetpropositionen inför 2024?

Förra veckan kom budgetpropositionen. De tillskott som regeringen gav till vår sektor var väl ungefär det som kunde förväntas utifrån det utrymme som regeringen hade presenterat. Innebörden blir att alla regioner men även väldigt många kommuner nu har några år framför sig med riktigt stora utmaningar

Att hitta i det 2 415 sidor långa budgetdokumentet har med åren successivt blivit allt mer komplicerat. Det är inte helt lätt att svara på om det som beskrivs är satsningar och nya pengar eller om det motsvarar tidigare satsningar som försvinner, det vill säga om det de facto är mer eller mindre pengar till kommuner och regioner när man jämför satsningarna mellan åren.

Detta är något som sysselsätter många tjänstepersoner på många olika nivåer varje höst. Pengar flyttas i budgetdokumentet mellan olika delområden. Det är svårt att enkelt följa pengarna och att avgöra om– är en satsning verkligen en satsning? Eller handlar det i själva verket om pengar som flyttas från ett område inom till exempel sjukvården till ett annat, med följd att det då blir neddragningar på annat håll. Det här är ett av skälen till att generella statsbidrag är att föredra – det går att följa ganska enkelt om det handlar om mer eller mindre pengar.

En exceltabell i budgeten med alla riktade bidrag 2023 till kommuner och regioner och alla riktade bidrag 2024 hade underlättat för många för att kunna veta hur mycket pengar de har till sitt förfogande jämfört med föregående år, det vill säga inte jämfört med hur det var tänkt att det skulle bli nästkommande år.

Vilka större satsningar görs i kommunerna?

De stora förändringarna är att kommunerna får dela på 7 miljarder i ökade generella statsbidrag. Sedan fylls det som hittills kallas för likvärdighetsbidraget på med 850 miljoner, de får nästan 200 miljoner att köpa böcker för, lokala flygplatser får 142 miljoner samtidigt som bidraget till maxtaxan minskas med 500 miljoner till följd av ändrad indexering. Socialtjänsten får 200 miljoner för att successivt implementera en ny socialtjänstlag. De 4 miljarder som funnits för att säkerställa god vård om omsorg för äldre ligger kvar oförändrat.

Äldreomsorgen för behålla äldreomsorgslyftet men blir av med 650 miljoner i återhämtningsbonus och 600 miljoner som gått till minskade delade turer. De riktade statsbidrag på nästan 4 miljarder för att minska andelen timanställda, öka antalet sjuksköterskor, bygga äldreboenden med mera blir ett generellt statsbidrag 2024 med fördelningen 2 730 miljoner kronor till kommunerna och 1 170 till regionerna, något som vi redan lagt in i vår tidigare prognos. Bra kan man tycka, dock är det bara ett ettårigt generellt statsbidrag för 2024. Vi får se om det dyker upp som ”nya pengar” i budgetpropositionen 2025.

Får regionerna mer eller mindre pengar?

Detta är en fråga som jag fått åtskilliga gånger den senaste veckan. Regionerna får 3 miljarder i generella statsbidrag, det framgår av utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner och regioner. Det som sedan, efter stor möda, går att utläsa i utgiftsområde 9 (med många tabeller för regionernas del), är att några större statsbidrag upphör efter 2023.

Det som tar slut efter 2023 är 3 miljarder för testning och vaccination, 2 miljarder i kompetenssatsning inom hälso- och sjukvården, 350 miljoner i återhämtningsbonus, samt 250 miljoner till sammanhållna vårdförlopp. Det som tillförs 2024 är ett ettårs sektors-statsbidrag till hälso- och sjukvården på 3 miljarder samt nästan 500 miljoner till cancersatsning. Sektorsbidrag ger visserligen bättre ”pang för pengarna” då det kan användas fritt och regionerna behöver inte göra någon motprestation för att få dessa medel, men samtidigt bör det för transparensens skull kunna redovisas vilka bidrag som ”tar slut”. Det finns ju ofta orsaker till det och regionerna behöver veta hur mycket de har till sitt förfogande i pengar att använda som de ju har baserat årets kostnader på.

Att det är på det är sättet är inget nytt, men det borde gå att fixa enkelt genom att sätta ihop en exceltabell i budgeten, eller ännu hellre sluta med alla dessa riktade bidrag. Redan 2019 deltog jag i en podd om just hur slarvigt detta hanteras i statens budgetar. Lägger länken nedan för er som vill lyssna.

Varje regering vill förstås sätta sin prägel på politiken och med det följer olika satsningar på olika verksamhetsområden. Men det är väl ändå av värde på ett tydligt sätt kunna förstå vad man beslutar om i riksdagen, och för kommuner och regioner känns det som extremt viktigt att veta hur mycket medel man har till sitt förfogande jämfört med tidigare år.

Uppdaterad version: Tidigare stod det att 500 miljoner i investeringsstöd till äldreboende försvinner. Den uppgiften är nu borttagen.

Lyssna vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen