Publicerad 24 november 2023

AI-nätverk för kommuner och regioner

AI Sverige och SKR driver tillsammans ett gemensamt AI-nätverk för regioner och kommuner för att öka samverkan, dela kunskap och utbyta erfarenheter med AI i offentlig sektor.

Tillsammans identifierar vi resurser, behov och hinder för att driva AI-utveckling. Tanken är att nätverket ska fungera som en hjälp till självhjälp för en kommuns eller regions resa mot att bli en AI-mogen organisation.

Under träffarna fördjupar vi oss i olika aktuella teman, delar erfarenheter och lär av varandra. Vid tidigare träffar har vi exempelvis haft teman som AI-mognad, datahantering, språkbaserad AI, innovationskultur. Vid varje tillfälle tar vi del av något case av hur någon organisation arbetat med AI.

Nätverksträffar

Nätverket har möten cirka fyra gånger per år. Vi delar in mötestiden i tre delar: lärande, samverkan och inspiration samt en del där vi lär av varandra och fördjupar oss i temat

Aktuella datum för träffar under 2024 publiceras innan årsskiftet.

Målgrupp

Nätverket vänder sig till dig som driver AI-utvecklingen framåt på ett eller annat sätt i din kommun eller region som exempelvis digitaliseringsansvarig, verksamhetsnära utvecklingsledare, AI-samordnare eller personer som arbetar med AI-projekt.

Deltagande och kostnad

  • Alla nätverksmöten är öppna. Du välkommen oavsett om du varit med tidigare eller inte.
  • Träffarna sker online och kostnadsfria.
  • Du anmäler dig till respektive träff du vill delta på. Anmälan till nätverksträffarna sker via AI Sweden (Events)

Evenemang

Informationsansvarig

  • Tove Löfgren
    Handläggare
  • Jessica Röök
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.