Publicerad 14 januari 2022

Miljörätt

En stor del av kommunernas arbete styrs av miljöbalken och relaterad lagstiftning. Kommunernas miljönämnder har tillsyn över ett stort antal olika verksamheter på miljö- och hälsoskyddsområdet.

Ett flertal verksamheter ska anmälas till kommunen. Kommunerna har även ansvar för vissa delar av livsmedelskontrollen. SKR har tagit fram ett underlag till taxa inom miljöbalkens område samt ett underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen.

Underlag för taxesättning inom miljö

Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen

Underlag för delegering inom miljönämndens område

Kommunerna har bemyndigats att meddela vissa föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (cirkulär 12:46). Förbundet har tagit fram ett underlag för sådana föreskrifter.

Cirkulär 12:41 – Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (PDF) Pdf, 370 kB.

Kommunerna har i miljöbalken även bemyndigats att meddela föreskrifter om avfallshantering och SKR har tagit fram ett underlag till sådana föreskrifter (cirkulär 16:71).

Cirkulär 16:71 – Underlag för renhållningsordningens föreskrifter för avfallshantering

Avfall Sverige tillhandahåller ett uppdaterat underlag med bland annat det nya begreppet kommunalt avfall och med hänsyn till kommunernas nya ansvar för returpapper.

Justerat underlag för renhållningsordning, Avfall Sverige

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.