Publicerad 12 juni 2024

Underlag för delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnderna 

Ett uppdaterat underlag för delegationsordning för miljönämndernas verksamhet finns nu tillgängligt. Det innehåller ett flertal uppdateringar i förhållande till tidigare underlag.

Nu finns ett uppdaterat underlag för delegationsordning för de regelverk som kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder ofta ansvarar för. Det nya underlaget ersätter det underlag som togs fram i januari 2022.

Delegering av ärenden inom miljönämndernas verksamhet, juni 2024 (Word)

Nyheter i underlaget

Viktiga nyheter i underlaget

Underlaget tar hänsyn till lagstiftningsändringar som genomförts till och med december 2023 men tar även hänsyn till ändringar avseende anmälningsplikt för kyltorn i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Så tar du fram en delegationsordning utifrån SKR:s underlag

Beslut om delegationsordning fattas av nämnden utifrån det underlag som förvaltningen har tagit fram. SKR:s underlag kan utgöra grund för en delegationsordning, som dock behöver anpassas till lokala förhållanden.

För att ta fram ett underlag behöver nämnden ta reda på vilka områden som nämnden i kommunen ska arbeta med enligt lagstiftningen eller kommunens reglemente. Alla områden som finns med i SKR:s underlag kanske inte omfattas av nämndens ansvar i din kommun. Kanske tar SKR:s underlag inte med alla ansvarsområden din nämnd har ansvar för. I delegationsordningen behöver nämnden även ta ställning till vilken funktion som ska ha delegation i olika typer av beslut och för vilka beslut delegation är ändamålsenlig och lämplig av andra skäl.

Vägledning om delegering, bakgrund och ställningstaganden

Delegering, vägledning

Innan du påbörjar arbetet med att ta fram en delegationsordning bör du sätta dig in i de överväganden och ställningstaganden som SKR gjort i arbetet med underlaget för delegationsordning.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.