Publicerad 29 mars 2021

Så här arbetar SKR

Politiker i regionfullmäktige
och kommunfullmäktige
väljer 451 ombud till SKR:s kongress.

Alla på kongressen väljer styrelse
och bestämmer vad SKR ska arbeta med tills nästa kongress.
SKR har kongress vart fjärde år, året efter ett valår.
Mellan kongresserna är det vår styrelse
som leder vårt arbete.

De får hjälp av vårt arbetsutskott, delegationerna
och beredningarna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.