Publicerad 29 mars 2021

Vad gör kommunerna?

Sveriges kommuner ger dig sådant som finns där du bor.
De ser till att det finns förskolor, skolor, socialtjänst
och äldreomsorg.

Kommunerna måste ge viss sådan service enligt lagen.

I Sveriges största kommun, Stockholms kommun,
bor det 900 000 personer
och i lilla Bjurholm bor bara 2500 människor,
men alla dessa människor ska få bestämma över sådant som finns nära dem, där de bor.
Därför är det viktigt för demokratin
att kommunerna i Sverige får bestämma över sig själva.
Det är så viktigt att det står i grundlagen.

Detta måste kommunerna ordna för medborgarna

Kommunerna måste se till att det finns barnomsorg, förskola,
grundskola, gymnasieskola och särskola.
De ska också ordna kommunal vuxenutbildning,
svenska för invandrare och socialtjänst.
Kommunen ska ge omsorg för äldre
och för personer med funktionshinder.

Kommunerna ska planera för staden och nya byggen
och se till att det finns bostäder.
De ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd,
att det är rent och att människor kan slänga sin sopor.

Kommunen har räddningstjänsten,
ser till att det finns vatten och avlopp och bibliotek.
Tillsammans med regionerna sköter de kollektivtrafiken.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.