Publicerad 23 maj 2023

Beredningar

Beredningarna arbetar med många av de viktiga frågor som kommuner och regioner sköter. Det kan vara sociala frågor, ekonomi, utbildning eller tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Beredningarna har ingen beslutanderätt. De ska bereda ärenden åt styrelsen samt följa utvecklingen inom sitt respektive sakområde. Endast en beredning kan ha beredningsansvar inför styrelsen.

Totalt finns det cirka 250 förtroendeuppdrag i SKR fördelat mellan styrelse, delegationer och beredningar. Styrelsen utser beredningar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.