Publicerad 29 mars 2021

Delegationer

Arbetsutskottet och de tre delegationerna ska, i likhet med beredningarna, bereda ärenden åt styrelsen och följa utvecklingen inom sina sakområden.

Det som skiljer arbetsutskottet och delegationerna från beredningarna är att de har rätt att fatta vissa beslut åt styrelsen. Besluten ska alltid anmälas till styrelsen vid dess nästa möte.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.