Publicerad 5 april 2024

Förskola

SKR stödjer kommunerna som ansvarig huvudman för förskolan på olika sätt, till exempel genom intressebevakning, verksamhetsutveckling och rådgivning. SKR erbjuder även mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyten genom nätverk, konferenser och seminarier med fokus på förskolan.

Under 2024 fokuserar SKR särskilt på Barns närvaro i förskolan, vilket är temat på Förskolekonferensen 20 maj samt Öppna jämförelser: Förskola, som publiceras i november. Andra exempel på frågor vi prioriterat de senaste åren är likvärdig och kompensatorisk förskola, kvalitet och måluppfyllelse samt kompetensförsörjning.

Öppna jämförelser: Förskola

SKR publicerar Öppna jämförelser: förskola i syfte att ge politiker och tjänstepersoner underlag i det systematiska kvalitetsarbetet.

Öppna jämförelser: Förskola

Verktygslåda: En rektors första hundra dagar

SKR har utvecklat en digital verktygslåda som stöd för nya skolledare.

Verktygslåda, en rektors första dagar

Öppen förskola: Verktygslåda och stödmaterial

SKR har tagit fram stödmaterial för att främja integration genom öppna förskolan. Här finns en verktygslåda med tips på aktiviteter och hur verksamheten kan följas upp. Här finns även filmer, illustrationer som kommuner kan använda samt rapporter om öppen förskola som arena för etablering och integration.

Öppen förskola för jobb och integration

SKR:s ramavtal för förskolebyggnader

SKR och Adda (tidigare SKL Kommentus) har upphandlat ett ramavtal som låter kommuner beställa förskolebyggnader med hög kvalitet till låga kostnader. Byggnaderna har upphandlats med barnens och förskoleverksamheternas behov i fokus.

Ramavtal för förskolebyggnader

Som underlag till ramavtalet har ett funktionsprogram för förskolebyggnader tagits fram.

Funktionsprogram för förskolebyggnader (PDF)

Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler

Forskningsstudien "Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler" har undersökt vilka framgångsfaktorer i förskolans lokaler som stödjer förskolornas uppdrag och dagliga arbete. De studerade förskolorna i rapporten har uppförts genom SKR och Addas ramavtal.

Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler

Förskolans fysiska miljö

Rapporten Förskolans fysiska miljö är en sammanställning av kunskap baserad på forskning om förskolans lokaler. Rapporten kan användas som inspiration och stöd för huvudmän vid utvärdering av befintliga och nybyggda förskolelokaler och utemiljöer.

Förskolans fysiska miljö - en kunskapsöversikt och förslag till utvärdering

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.