Publicerad 25 september 2023

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och även ett viktigt verktyg för att stärka barns, ungas och vuxnas möjligheter att fatta väl övervägda studie- och yrkesval.

I dag finns också ett ökat behov av stöd från unga och vuxna för att kunna navigera genom och mellan utbudet av utbildningar, yrkesinriktningar och utbildningsformer i takt med att dessa växer.

För nyanlända unga och vuxna handlar det även om att få information om det svenska utbildningssystemets möjligheter och om olika yrkesbehov.

Allmänna råd

Skolverkets Allmänna råd med kommentarer fungerar som ett stöd för huvudmännens och studie- och yrkesvägledarnas planering och genomförande av studie- och yrkesvägledning.

Allmänna råd med kommentarer, Skolverket

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.