Publicerad 2 december 2022

Kultur- och musikskolor

Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur. Varje år deltar mer än 500 000 barn i kulturskolornas aktiviteter, vilket gör kulturskolorna till en betydelsefull del av barns och ungas kulturutövande.

Kultur- och musikskolorna är en frivillig kommunal verksamhet som finns representerad i nästan samtliga av Sveriges 290 kommuner. Under 2016 satsade kommunerna närmare 2,5 miljarder på barns och ungas möjligheter att utöva och ta del av kultur i kulturskolans regi.

Kultur- och musikskolorna bidrar till att lägga grunden för ett kulturellt skapande hos barn och unga. Detta utvecklar individen både socialt och emotionellt, erbjuder en meningsfull sysselsättning samt bygger framtida kulturproducenter och konsumenter.

SKR:s arbete med kultur- och musikskolor

Kulturskola under skoltid

Efter att Skolverket i december 2022 gjort en ny tolkning av skollagen är det nu möjligt för elever att delta i kulturskola på skoltid. Förändringen innebär att elever kan gå ifrån en lektion i skolundervisningen för att vara med i kulturskola efter ansökan om ledighet.

Det är varje rektors ansvar att göra en individuell bedömning för att bevilja ledighet utifrån elevens studiesituation och samlade situation. Enligt den nya tolkningen jämställs nu ansökan om ledighet för att delta i kulturskolan med ansökan om annan ledighet, men med särskilda skrivningar om kulturskolan i de texter som förklarar hur skollagen ska tolkas.

Frånvaro i skolan, Skolverket

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.