Publicerad 1 mars 2024

Stöd till skolans jämställdhetsarbete

Skolan har ett brett jämställdhetsuppdrag. Det handlar om att ge flickor och pojkar samma möjligheter till lärande och att utveckla sin potential. SKR stöder arbetet med rapporter, skrifter, filmer och lärande exempel.

Jämställdhet är ett av de grundläggande demokratiska värden som skolan ska förmedla till eleverna och jämställd utbildning är ett av de jämställdhetspolitiska delmålen. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Skolan ska motverka ojämställda strukturer och stereotypa föreställningar om kön som begränsar elevers möjligheter och inflytande.

Fakta och inspiration

I rapporter och skrifter samlar SKR aktuell kunskap och sprider lärande exempel om jämställdhetsarbete och våldsförebyggande arbete. Faktabladet Utmaningar för en jämställd skola ger en snabb överblick över några av skolans centrala jämställdhetsutmaningar.

Faktabladet Utmaningar för en jämställd skola (PDF) Pdf, 212 kB.

På SKR:s webbsida för rapporter och skrifter hittar du selekterat material om skola och jämställdhet här:

Rapporter och skrifter om skolans jämställdhetsarbete

På videokanalen SKR Play finns ett tiotal korta filmer om förskola, skola och jämställdhet. Det är filmer om normkritiskt arbete, om genusmedveten studie- och yrkesvägledning, om våldsförebyggande arbete m.m. Filmerna har tagits fram för att sprida lärande exempel, för att ge inspiration till eget jämställdhetsarbete och underlag för diskussioner på arbetsplatsen.

Sökord: #jämställdskola

Välfärdens kompetensutmaning

Normer för kön påverkar killar och tjejers studie- och yrkesval. Det bidrar till den könssegregerade arbetsmarknaden och en skev fördelning av inflytande och ojämställda ekonomiska förutsättningar mellan kvinnor och män.

Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete inom skolan kan luckra upp könsuppdelningen och leda till en breddad rekrytering inom offentlig sektor. Rekrytera bredare är en av de nio strategier som SKR pekar ut för att möta välfärdens kompetensutmaning.

Strategier för att möta kompetensutmaningen

Film: Hälften killar på vårdprogrammet i Katrineholm

SKR har gjort en film om det systematiska arbetet med genusmedveten studie- och yrkesvägledning i Katrineholm. Där är nästan hälften av eleverna på vårdprogrammet killar. Det är dubbelt så mycket som i övriga landet. I filmen berättar en studie- och yrkesvägledare om hur hon arbetar för att inspirera elever att välja utbildning och yrke utifrån sina intressen, och inte utifrån föreställningar om vad som passar för ett viss kön att utbilda sig till. Filmen är ca fyra minuter.

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.