Publicerad 3 oktober 2023

Nationell strategi och handlingsplan – skolans digitalisering 2017–2022

I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. I den nationella handlingsplanen från mars 2019 föreslog SKR 18 initiativ och aktiviteter för att målen i strategin ska kunna realiseras.

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Den tidigare digitaliseringsstrategin gällde mellan 2017 och 2022. För tillfället finns ingen ny antagen digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2017–2022, Regeringen

Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

För att realisera den nationella strategin för åren 2017–2022 tog SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga skolväsendet, fram #skolDigiplan, en handlingsplan med förslag på 18 initiativ och aktiviteter av nationell karaktär.

Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.